Now showing items 1-1 of 1

    • Evliya Çelebi seyahatnamesi’nin 1. cildindeki ikilemeler 

      Sağlamgöncü, Tuğba (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
      Bu çalışmada ikilemeler, çok yönlü olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkçenin her döneminde kullanılmış olan bu anlatım biçiminin 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildinde nasıl kullanıldığını ...