Now showing items 1-1 of 1

    • Bilgisayar Ağlarında Veri Trafik Akışının Analizi 

      Yalçın, Erdal Can (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Büyük kurumsal firmalar gelişimlerini teknolojiye bağlı kalmalarıyla açıklamaktadırlar. Her dönemde bir önceki dönemin teknolojisi kullanılıp bir sonraki dönemde yeni atılımlar içinde olmaları, firmaların büyümelerinin ...