Now showing items 1-1 of 1

    • Şifâ'ü'l- Kulüb ve Ziyâ'ü'l-Kubür (Metin ve dil özellikleri) 

      Zaimovic, Nerma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmada, Şeyh Bekir tarafından Hicrî 1143, Miladî 1731 tarihinde yazılan ve Hicrî 1167, Miladî 1754 tarihinde Abdullah isminde bir zat tarafından istinsah edilmiş Şifâéü’l-Kulûb ve Ziyâéü’l-Kubûr adlı eserin tahlili ...