Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Modern Zaman Mit’i Olarak Ulusal Egemenlik 

      Delice, Aslan (Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2012)
      1982 Anayasasının altıncı maddesine göre “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” Bu topraklardaki serüveni 1921 Anayasası ile başlayan ve bir devrim çocuğu olan ilke, hukuki geçerliliğine ilk kez 1789 tarihli Fransız ...