Now showing items 1-3 of 3

  • Ana konuları ekseninde kalem sûresi ve tefsiri 

   Karataş, Hasan Hüseyin (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu çalışma bir sûre tefsiri çalışması olup “ana konuları ekseninde” Kalem Sûresi’ni ele almaktadır. Çalışma esnasında kaynak olarak öncelikle klâsik tefsir kitaplarından faydalanılmakla beraber modern tefsir kitaplarından ...
  • Konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri 

   Cihangir, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu tez, konulu tefsir alanında yapılmış bir sûre tefsiri çalışmasıdır. “Konuları Açısından Yâsîn Sûresinin Tefsiri” isimli bu çalışmada muteber klasik tefsir kitaplarına ve bu konuyla alakalı telif edilmiş bütün eserlere ...
  • Salahi Abdullah Uşşaki’nin Risale-i Kudsiyye Tercümesi’nin transkripsiyonu ve tahlili 

   Arvas, Muhammed Mekki (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2014-02)
   Nakşibendiyye tarikatının kurucusu, Şâh-ı Nakşibend unvanıyla tanınan Hâce Muhammed b. Bahâeddîn-i Buharî’nin sohbetlerinden derlenen ve halifelerinden Hâce Muhammed Pârsâ tarafından Farsça tasnif edilen “Risâle-i Kudsiyye” ...