Now showing items 1-1 of 1

    • Değerler Hiyerarşisi Olarak Temel Norm: Anayasa 

      Delice, Aslan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018)
      Değerler birey ve toplumlara istikamet tayin eder. Hayatın amacı ve anlamı kadar dayanılan temeller de içselleştirilen değerlerle ilişkilidir. Kişiler kadar toplumlar da zaman (tarih) ve mekân (ülke) içindeki varlıklarını ...