Now showing items 1-1 of 1

    • Cahiliye Şiirinde Bazı Dini Motifler 

      Bulut, Ali (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2005)
      Bu makalenin amacı cahiliye şiirinden örnekler vererek cahiliye Araplarının dini inançlarına açıklık getirmektir. İlk önce cahiliye şiiri ve önemi, cahiliye Araplarında din konularından kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra ...