Now showing items 1-1 of 1

    • Menâkıb-ı 'Ali Es-Semarkandì’de -miş Eki 

      Mansur, Amjed (FSM Vakıf Üniversitesi, 2022)
      -miş eki, Türk dilinin tarihî dönemlerinde çeşitli fonksiyonlarda kullanılmıştır. Ek, genellikle dil uyumuna uygun olarak kullanıldığı halde dudak uyumuna girmesi çok geç dönemlerde gerçekleşmiştir. Hatta dudak uyumuna ...