Now showing items 1-1 of 1

    • Şakir Gözütok, İslam’ın Altın Çağında İlim 

      Arslan, Sami (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013-09)
      İsimlerin vâzıının kim olduğu dilbilimcilerin öteden beri tartışageldikleri bir meseledir. “İlk isim veren” kim olursa olsun İnsanın varlık ve olayları isimlendirme ihtiyaç ve yeteneğine sahip olduğu ise bir gerçektir. ...