Now showing items 1-1 of 1

    • Danyal’ın melhamesi : tenkitli metin, giriş ve yorum 

      Alkhaffaf, Ebrahim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Danyal’ın Melhamesi, İslâm tarihindeki en eski melhame kitabıdır. Gelecekteki hâdiselerin doğa olgularının incelenmesi temelinde bilinmesiyle ilgili olan bu kitap, (gerçekte onun yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra ...