Now showing items 1-3 of 3

  • Gıyâbu’l-mahal ve Hükme Etkisi 

   Aldakheel, Emad Alabed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Usûl-i fıkıh meselelerinden biri olan “Gıyâbu’l-Mahal ve Hükme Etkisi” adlı bu araştırma iki bölümde kaleme alınmıştır. İlk bölümde mahal kavramının sözlük ve terim manaları ve usûl ilmindeki yeri açıklanmıştır. Daha sonra ...
  • Klâsik Türk Edebiyatı Mesnevilerinde Bir Sağaltım Olarak İbadetler (XV. Yüzyıla Kadar) 

   Bilgin, Ayşe Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Klasik Türk Edebiyatında XV. Yüzyıla kadar Anadolu sahasında yazılan mesnevilerden yola çıkılarak, Klasik Türk edebiyatının gündelik hayatla ilgili geniş yelpazeli konularından biri olan ibadetlerin; söz ...
  • Sefer Hükümleri Bağlamında Kadın 

   Tüfenk, Mihriye Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu tezde bir kadının yanında eşi veya mahrem bir yakını olmadan yolculuk yapması meselesi İslâmî açıdan ele alınmış ayrıca sefer ruhsatları açısından kadının erkekten farklı bir yönünün olup olmadığı incelenmiştir. ...