Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Sanatında Katı 

      Morçay, Safiye (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
      Katı’, kâğıt ve deriyi oyarak yapılan bir Türk kitap bezeme sanatıdır. Katı’ ismi, Arapçada “kesmek” anlamına gelen kat’ kelimesinden türemiştir. Orta Asya’da oyma deri kitap kapları ve kâğıt oymacılığı gelişerek 15. ...