Now showing items 1-1 of 1

    • Memlükler’de Kur’ân Tilâveti ve Kıraat İlmi 

      Gökdemir, Ahmet (FSM Vakıf Üniversitesi, 2021)
      Makalede Memlükler’de Kur’ân tilâveti ile kıraat ilminin durumu ele alınmıştır. Konunun anlatımında genel hatlarıyla Memlükler’de ilmî ortama değinilmiş; daha sonra Kur’ân ve kıraat eğitiminin verildiği kurumlar, o dönemde ...