Now showing items 1-1 of 1

    • Şerafüddin et-Tibi ve Eserleri 

      Demirci, Selim (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015-07)
      H. VIII. asır müelliflerinden Hatib et-Tebrizî’nin tasnif ettiği Mişkâtü’l-Mesâbîh’e ilk şerhi eserin telifine de vesile olan hocası Şerafüddin et-Tîbî yazmıştır. Tîbî talebesi Tebrizî’nin eserine, telifinden hemen sonra ...