Now showing items 1-1 of 1

    • Mimar Vedat Tek 

      Erdoğan, Ümmügülsüm; Ebru, Eynallı (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015)
      Mimar Vedat Tek, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde mimarlık mesleğini icra eden ve hepimizin aşina olduğu önemli eserler veren bir ustadır. Aldığı Batılı eğitimle, Osmanlı Klasik mimarlığını birleştiren ...