Now showing items 1-1 of 1

    • Başkomutan Olarak ABD Başkanı 

      Delice, Aslan (Selçuk Üniversitesi, 2019)
      1787 tarihli ABD Anayasası geleneksel yaklaşımı benimseyerek egemenliğin kullanımıyla bağlantılı sa-vaş ilan etme yetkisini yasama organına, başkomutanlık yetkisini hükümete verir. Tarihsel sürece göz atıldığında ülkenin ...