Now showing items 1-1 of 1

    • Kahire’de Menyel Kasrı Mescid Hatları 

      Elitaş, İzzet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Menyel Sarayı, Hıdiv ailesinden Prens Muhammed Ali tarafından Kahire’de Nil Nehri ortasındaki bir adacıkta kurulmuştur. Sarayın Mescidi, İslâm mimarîsi ve sanatları açısından önemli bir yapı özelliği taşır. Mescid içindeki ...