Now showing items 1-1 of 1

    • Tekke Köyü Hacı Abdullah Halife Camisi Duvar Resimleri 

      İltar, Gazanfer (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2014-12)
      Avrupa mimarisinde 17. ve 18. yüzyıllarda yaygın olarak uygulanan barok ve rokoko üsluplarının 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemize girmesiyle sanatımızda yenileşme süreci başlamıştır. Bu dönem etkilerini ilk ...