Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı Dönemi Tarsus Vakıfları 

      Yılmaz, Yasin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
      Bu makalede Osmanlı döneminde Tarsus’ta kurulan vakıfl ar ile bunların genel özellikleri ele alınmaktadır. Tarsus’ta kurulan bu vakıfl arın konusu olan mevkûfatın ve müessesât-ı hayriyenin neler olduğu ortaya koyularak ...