Now showing items 1-1 of 1

    • Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nda beyân ve bedî sanatları 

      Karagöl, İsmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda siyasi, iktisadi ve ictimai alandaki olumsuz görüntüsüne rağmen bu yüzyılda Türk Edebiyatının belli bir geleneğe tabi olarak ve geleneğin belirlediği kriterler ile gelişimini devam ...