Now showing items 1-1 of 1

    • Neşati Divanı’nda Sevgili Tipinin İncelenmesi 

      Yanık, Murat (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015)
      XVII. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyâsi yapısındaki istikrârı kaybederek çözülme sürecine girmesine karşılık Klâsik Türk Edebiyatı’nın bir önceki yüzyıla nazaran gelişimini hızla sürdürdüğü ve sanatkârların döneme ...