Now showing items 1-1 of 1

    • Hadis Usûlünde Telkin 

      Köseoğlu, Abdulvehhab (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Râvînin aşırı gafletinden ya da hafızasının zayıflamasından yararlanarak kendisine ait olmayan bazı rivayetlerin kendi hadisiymiş gibi sunulmasına Hadis Usûlünde “Telkin” denilmektedir. Râvînin kendisine telkin edilen ...