Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Birleşik Zarf-Fiil Yapısı Üzerine 

      Boz, Erdoğan (Gökkubbe, 2005-04)
      Zarf-fiiller; asıl zarf-fiiller ve birleşik zarf-fiiller olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Bunlardan birleşik zarf-fiiller, değişik görevlerdeki eklerin bir kaçının bir araya gelmesiyle oluşurlar. Oluşturulan birleşik ...