Now showing items 1-1 of 1

    • 18. Yüzyıl İstanbul’unda Vefa Semti 

      Özçelik, Uğur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada İstanbul’un en köklü semtlerinden olan Vefa semtinin XVIII. yüzyıldaki sosyo-kültürel hayatı incelendi. Şeyh Vefa Külliyesinden hareketle külliye merkezli bir anlayışın etrafında gelişen, cami-mescid, medrese, ...