Now showing items 1-1 of 1

    • Hugo Grotius ve John Locke'da Doğal Hukuk Öğretisi 

      Özdemir, Mustafa Can (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışmanın gayesi, Avrupa hukuk felsefesi açısından iki kurucu figürun doğal hukuk görüşlerini tasvire çabalamak ve yer yer eleştirilerimizi sunmaktır. Çalışmamızda literatürdeki bâzı farklılıklar karşılaştırıldı. Yer ...