Now showing items 1-1 of 1

    • Balkanlar’da osmanlı kenti ve mimarlık mirası 

      Özer, Mustafa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
      Osmanlılar’ın Balkanlarla tanışması, 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Gelibolu’ya, Çimbe Kalesi’ne çıkmasıyla başlamıştır. Balkan coğrafyasının Türkleşip, İslamlaşmasında; Edirne, Dimetoka, Varna, ...