Now showing items 1-1 of 1

    • Hızırnâme” ve “Hızırla Kırk Saat”te Hızır İmgesi 

      İpek, Mehmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Geçmişten bugüne bakıldığında genellikle bireysel tecrübelerin üzerine kurulan Hızır anlatıları toplumun ilgisini her dönemde çekmiş, böylelikle de Hızır imgesi gerek sözlü gerekse yazılı anlatı geleneğimizde önemini daima ...