Now showing items 1-2 of 2

  • Tipografi ve Mekânsal Algı 

   Şahin, Akif; Kılıç, Erol; Denli, Salih (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2021)
   İnsanoğlunun mağara duvarlarında başlattığı iletişim serüveni, günümüze kadar çeşitli evrimler geçirmiş, kullandığı teknik ve yöntemler süregelen teknolojilerle birlikte biçimsel değişikliklere uğramıştır. Bugün tüm ...
  • Tipografinin Mekânsal Entegrasyona Kattığı Post-modernist Yaklaşımlar 

   Şahin, Akif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   İnsanoğlu, tarih sahnesine çıkışıyla birlikte yapılandırdığı ve inşa ettiği tüm çevrelerde, “yazı ve mekânı” ortak bir disiplinle ele almış ve günümüze kadar bu birlikteliği farklı akım ve üsluplarla sergileyerek ...