Now showing items 1-1 of 1

    • Bâkî Dîvânı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı 

      Şahin, Esma (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013-09)
      Bu makalede 16. yüzyılda yaşamış ve “sultânu’ş-şuarâ” unvanını almış Osmanlı şiirinin tartışmasız en büyük şairlerinden biri olan Bâkî’nin şiirleri Osmanlı toplum yapısı bakımından incelenmiştir. Şairin toplumsal yapıdan ...