Now showing items 1-1 of 1

    • 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap Vilayetlerindeki Etkileri 

      Akın, Salih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap vilayetlerine etkileri incelenmiştir. Bahsi geçen harp, son dönem Osmanlı tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Ciddi toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalınan bu ...