Now showing items 1-1 of 1

    • İdrîs-i Bidlîsî’nin Selim-Nâme’sinin Tahkik ve Tercümesi 

      Aksoy, İdris (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Sultan Selim dönemi çok kısa fakat çok uzun zamanlara sığdırılamayacak kadar büyük fetihlerin yapıldığı bir zaman dilimidir. Bu büyük fetihler, birçok alanda gelişmelerin ve yeniliklerin ortam bulmasına sebep olmuştur. Bu ...