Now showing items 1-1 of 1

    • Ayrılma Bireyleşme Döneminin Çift Oyunsallığına Etkisi 

      Alan, Cemre Hasret (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Günümüzde romantik ilişkilerde karşılaşılan problemler gittikçe artan bir hal almıştır. Gerek alanyazında gerekse terapi odasında yaşanan bu sıkıntıların birçoğunun bireylerin çocukluk dönemlerine dayandığı gözlemlenmiştir. ...