Now showing items 1-1 of 1

    • Neyzen Emin Yazıcı ve hat sanatındaki yeri 

      Altıok, Ebubekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
      AraĢtırmamızda, hat sanatımızda eserleriyle önemli bir yere sahip Neyzen ve Hattat Mehmet Emin Yazıcı’nın daha çok hattatlık yönü incelendi. AraĢtırma üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bunlar kısaca Emin Efendi’nin hayatı, ...