Now showing items 1-1 of 1

    • Değer Eğitiminin Değer Kazandımaya Etkileri 

      Binici, Hasan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Günümüzde okullar insan hayatının vazgeçilmez araçlarından bir tanesi oldu. Devlet, vatandaşlarının rekabet gücü yüksek, bilgi ve beceri açısından donanımlı, piyasanın ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmek için ...