Now showing items 1-1 of 1

    • Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat 

      Bozkurt, Sümeyra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Ahmet Hamdi Tanpınar gerek şairliğiyle, gerek araştırmacı yönüyle, gerekse romancı kimliğiyle her ne kadar kendi döneminde fark edilmemiş olsa da son dönemlerde hakkında ve pek çok yönüyle araştırmalara konu olmuştur. ...