Now showing items 1-1 of 1

    • Kur’ân’da Rics Kavramı 

      Dündar, Bahar Canset; Aydar, Hidayet (FSM Vakıf Üniversitesi, 6-2020)
      Bu çalışmada, Kur’ân’da muhtelif bağlamlarda farklı anlam örgüleri içinde kullanılan “rics” kavramı üzerinde durulmaktadır. Sözlüklerde rics; pis, pislik, kötü iş, işkence, ceza, şüphe, gibi anlamları yanında ayrıca şirk, ...