Now showing items 1-1 of 1

    • 15 ve 16. Asırlarda Eyalet-i Rum 

      Gökbilgin, Tayyib (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1965)
      Rum kelimesi memleket, bölge anlamında Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetini telmihan, bâzan bütün Anadolu'ya, XV. ve XVI, asırlarda ise daha küçük ve muayyen bir mıntakaya delâlet ediyordu. [...]