Now showing items 1-1 of 1

    • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Eşya 

      Gürer, Hatice Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında hangi eşyaların, ne sıklıkla ve hangi ilişkiler ağı çerçevesinde ele alındığı incelenmiş ve bu eşyaların sıradan nesneler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hayatı anlama ...