Now showing items 1-3 of 3

  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim 

   Kara, Elif (Legal Yayıncılık, 2020)
   Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Yüklenicinin inşaattaki ayıplardan sorumlu tutulabilmesi, arsa sahibinin gözden geçirme ve bildirim faaliyetini yerine getirmesine bağlıdır. ...
  • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Komiteler 

   Kara, Elif (Legal Yayıncılık, 2020)
   Halka açık anonim ortaklıkların çok ortaklı yapısı, yönetimin daha özellikli ve profesyonel olarak yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Yönetim ilkeleri, yönetimin asli ve yardımcı unsurları ile yöneticilerin nitelikleri ...
  • Teyitli Çek 

   Kara, Elif (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2018)
   Çekte muhatap için kabul yasağı öngörülmüştür. Teyitli çek, bu yasaklara istinaden güven artırıcı beyanlara duyulan ihtiyac neticesinde ortaya çıkan bir ihtiyaç türüdür. Çalışmamızda öncelikle çekte muhataba ilişkin yasaklar ...