Now showing items 1-1 of 1

    • Seyahatnâmeler Işığında Mekke’de Osmanlı Mîmârî Eserleri 

      Kararmaz, Sevde (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      “Seyahatnâmeler Işığında Mekke’de Osmanlı Mîmârî Eserleri” başlıklı bu çalışma, Mekke’de Osmanlı Devleti tarafından inşâ edilen ve Osmanlı tâmirinden geçmiş mîmârî eserleri ele alıp bu eserlerin seyyahlar üzerinden incelenip ...