Now showing items 1-1 of 1

    • Kur‟Ân-ı Kerîm‟de “Maʻa” Kelimesinin Kulanımı 

      Nosırov, Yakhyokhon (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      “Kur‟ân-ı Kerîm‟de “Ma‛a” Kelimesinin Kullanımı” başlıklı bu çalışma, giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; ma‛a kelimesinin sözlük anlamı açıklanmış, mâna açısından ilgili olduğu ...