Now showing items 1-1 of 1

    • Fikir ve Sanat Eserlerinin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması 

      Oğurlu, Cüneyt Şamil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Dünya çapında teknolojik ve kültürel gelişmeler, fikri mülkiyetin her zamankinden daha fazla korunması ihtiyacını doğurmuştur. Fikri mülkiyetin korunması, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile de ilgilidir. Bu nedenle Türkiye'de ...