Now showing items 1-1 of 1

    • Paternalist Liderliğin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi 

      Paker, Necat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Genel olarak paternalist lider örgütte liderin baba gibi davranmasını ifade eden liderlik türüdür. Bu liderlik örgüt içinde liderin her duruma bir baba edasıyla yaklaşmasını ifade etmektedir. Bir baba edasıyla astların ...