Now showing items 1-1 of 1

    • Ahsa Sancağında Osmanlı İdari Yapısı (1871-1914) 

      Parlak, Hümeyra Tüfekçi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Midhat Paşa’nın 1871’de gerçekleştirdiği Ahsa Seferi ile Ahsa Sancağı, Bağdat Vilayetine bağlı bir sancak konumuna getirildi. Necid merkez kazası, Katıf ve Katar kazaları da Ahsa Sancağına dahil edildi. 1875 yılında Basra ...