Now showing items 1-1 of 1

    • Hattat Abdülfettah Efendi’nin Taşa Mahkûk Eserleri 

      Vatansever, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
      Osmanlı dönemiyle zirveye taşınan Türk Hat Sanatı’nın Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mahmud Celâleddin, Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi, Mustafa Râkım Efendi gibi önemli hattatlarının mirasıyla yetişmiş ve yaşadığı dönemin ...