Now showing items 1-1 of 1

    • Ecnei Matbuatı Hülasalarında: Musul Meselesi 

      Yeşilyurt, Zeynep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğundaki ilk basın faaliyetleri ile dış basında takibi amacıyla Osmanlı dönemi:(1883-1910) Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü ile Cumhuriyet dönemi: Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi ...