Now showing items 1-2 of 2

  • Ahkâm Âyetleri ve Tarihselcilik 

   Zertürk, Hidayet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Ahkâm ayetleri, fıkıh açısından ibadât, muamelât hudûd/ceza bölümlerini kapsamakla, beşer yaşamında temel bir unsur oluşturmaktadır. Aslında bu sayılan yönlerin her biri, inanç ve ahlak hükümleriyle de sıkı bir ilişki ...
  • Fıkıh ve Şeriat Kavramları Bağlamında İslam Fıkhının Beşeriliği Konusu 

   Zertürk, Hidayet (FSM Vakıf Üniversitesi, 12-2019)
   Vahiy, yeryüzünde insanı muhatap almakla onun bulunduğu şartları ve yaşam dinamiklerini elbette gözetmektedir. Bu durum, onu ilahilikten beşeriliğe indirgemeyi gerektirecek bir argüman olarak değerlendirilemez. Aslında ...