Show simple item record

dc.contributor.authorÇakırer Özservet, Yasemin
dc.date.accessioned2014-02-03T09:44:56Z
dc.date.available2014-02-03T09:44:56Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.citationÖZSERVET, Yasemin Çakırer. "İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin Ulusötesi Kentleşme Ağlarının Analizi." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 (2013): 163-181.en_US
dc.identifier.urihttp://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/56/64
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/101
dc.description.abstract1950’lerden itibaren günümüze kadar Türkiye hep göç alan bir ülke olarak, Asya ve Orta Asya’dan gelen Türk kökenlilerin göçü için hedef ülke konumundadır. Bu çalışma, son dönemde sıklıkla tartışılan ulusötesi göçü ve ulusötesi sosyal alanların oluşturduğu ulusötesi kentleşmeye yönelik ağları İstanbul kentinde yerel bir ölçek olarak Zeytinburnu ilçesinde Afgan Türkleri üzerinden analiz etmektedir. Afgan Türkleri, farklı siyasi iktidar dönemlerinde ülkemize resmi kanallarla iskânlı göçmen olarak kabul edilen öncü göçmenlerin (diğer Türkî göçmenlerin) ardından ve öncü göçmenlerin ulusötesi sosyal ağlarının da yardımıyla zincirleme şekilde gelen bir göçmen grubudur. Vatandaşlığını almış ve yerel yönetimde aktif rollere sahip göçmenler ulusötesi politik, sosyal ve kültürel alan yaratmak üzere ulusötesi birçok aktiviteye sahiptirler. Bu aktivitelerin fiziksel mekânlara yansımasını bulmak bu çalışmanın önemli bir yanını oluşturmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUlusötesi Kentleşmeen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectZeytinburnuen_US
dc.subjectAfgan Türkmenlerien_US
dc.subjectTransnational Urbanismen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectZeytinburnuen_US
dc.subjectThe Turks from Afghanistanen_US
dc.titleİstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin Ulusötesi Kentleşme Ağlarının Analizien_US
dc.title.alternativeThe Analysis of Transnational Urbanism Networks of the Turks from Afghanistan in Istanbul - Zeytinburnu districten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record