Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Fatma
dc.contributor.authorÇakırer Özservet, Yasemin
dc.date.accessioned2014-03-07T12:24:59Z
dc.date.available2014-03-07T12:24:59Z
dc.date.issued2013-11
dc.identifier.citationYılmaz, Fatma, Çakırer-Özservet, Yasemin, 2013, Yerelden Engelsiz Tasarım Uygulamaları, Küçükçekmece Belediyesi Örneği, I. Ulusal “Engellileştirilenler” Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekânlar (UKEM) Hareketi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Konya, Kongre Kitabı s.150-160.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/1363
dc.description.abstractDünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya nüfusunun %25’i, hayatının belli bir dönemindedolaylı ya da doğrudan bir çeşit engelle karşılaşmakta olup; 2013 yılı TUİKrakamlarına göre Türkiye nüfusunun %12’lik kısmı, İstanbul nüfusunun %13’lükkısmı engelli kişilerden oluşmaktadır. İlçe bazında bu rakamlar net olarakbilinmemekle birlikte, il geneline benzer olduğu tahmin edilmektedir. İstatistikiverilerin de desteklediği üzere, çeşitli nedenlerle engelli sayısı gittikçe artmaktadır.Aynı şekilde toplumsal, politik, yönetimsel ve akademik çevrelerde engelli konusunailgi de artmış durumdadır. Son yıllarda engellilerin önündeki engelleri kaldırılmakamaçlı engelsiz tasarım kavramı bu nedenle önem kazanmıştır. Bu çalışma, yerelyönetimlerin engelsiz tasarım bilincini artırmaya dönük olumlu örneklerinincelenmesi ve duyurulması bilincinden hareket etmektedir. Çalışmada,Küçükçekmece Belediyesinin engelsiz tasarıma yönelik çalışmaları, dünyastandartları çerçevesinde tartışmaya açılacaktır.Anahtar Kelimeler: Engelsiz tasarım, yerellik, Küçükçekmece Belediyesi,BARRIER-FREE DESIGN APPLICATIONS FOR A LOCAL EXAMPLE: THE CASE OF KÜÇÜKÇEKMECE MUNICIPALITYAccording to World Health Organization, 25% of the world’s population encountersome sort of an obstacle in a certain period of their lives. 2013 statistics of TUİKdemonstartes that 12% of Turkish population and 13% of Istanbul’s population iscomposed of disabled people. Though the numbers for district level are not knownexactly, for practical reasons the numbers for city levels can be applied to districtlevels . In the same way, the interest for disabled people has increased insociological, political, administrative and academic circles. For that reason, theconcept of barrier-free design aiming to overcome obstacles has become moresignificant in the recent years. This study aims to investigate and disseminate theefforts for developing barrier-free design of local governments. Moreover, in thisstudy Küçükçekmece municipality’s works towards improving barrier-free designwill be searched from an international point of viewen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherI. Ulusal “Engellileştirilenler” Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Konya, Kongre Kitabı s.150-160.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEngelsiz tasarım, yerellik, Küçükçekmece Belediyesien_US
dc.subjectBarrier-free design, locality, Küçükçekmece Municipalityen_US
dc.titleYerelden Engelsiz Tasarım Uygulamaları, Küçükçekmece Belediyesi Örneğien_US
dc.title.alternativeBarrier-free Design Applications for a Local Example: the Case of Küçükçekmece Municipalityen_US
dc.typepresentationen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record