Show simple item record

dc.contributor.advisorKala, Eyüp Sabri
dc.contributor.authorAkarçeşme, İdris
dc.date.accessioned2015-02-12T09:29:23Z
dc.date.available2015-02-12T09:29:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAKARÇEŞME, İdris, Mihrişah Valide Sultan Vakfı : (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları), Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2174
dc.description.abstractMihrişah Valide Sultan Vakfı, 18.yüzyıl Osmanlı vakıflarından olup, büyüklüğü, hizmetleri ve günümüzde bu hizmetlerden imaret hizmetinin halen devam ediyor olmasıyla dikkat çekmektedir. Vakfiyelere dayalı olarak bu vakfı incelemek üzere hazırladığımız yüksek lisans tezi çalışmamızda, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde K177 - 1452 nolu defterde kayıtlı Hicri 15 Şaban 1204 / Miladi 30 Nisan 1790 tarihli vakfiye ile K170’de - 1451 nolu defterde kayıtlı Hicri 21 Zilhicce 1209 / Miladi 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiye incelenmiştir. Vakfiyeleri esas alarak gerçekleştirdiğimiz tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde vakfın genel yönetimi, genel yönetim görevlileri ve hayır müesseselerindeki görevliler incelenmiştir. İkinci bölümde vakfın kurmuş olduğu hayır müesseseleri ve hayır hizmetleri ele alınıp tasnif edilmiştir. Üçüncü bölümde ise, hayır hizmetlerini yerine getirebilmek için Mihrişah Valide Sultan tarafından vakfedilen akarlar belli kriterler göz önüne alınarak aktarılmıştır. Oluşturulan tablolar vasıtasıyla akarların yerleri, mülkiyet durumları, türleri ve nitelikleri gibi unsurlar üzerinden değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractMihrişah Valide Sultan Waqf is one of the 18th century Ottoman waqfs and it stands out with its greatness and services and especially its still ongoing imaret service. In this study of master thesis based on the foundation certificates, the certificates dated to 30 April 1790 according to the Gregorian Calender / 15 Şaban 1209 according to Hijri Calender and the certificates dated to 9 July 1795 according to the Gregorian Calender and 21 Zilhicce 1209 according to the Hijri Calender which are registered in the notebook numbered K177-1452 in the archives of General Directorate of Foundations are researced. This thesis based on the foundation certificates has three sections. In the first section, the general management, general management staff and the staff in the charity department of the Waqf. In the second secting of the thesis, charity departments and services are resaerced and classified. Thirdly, landed properties endowed by Mihrişah Valide Sultan to carry out the charity services are classified taking some criteria into account. They are assesed with some tables considering their place, ownership status, types and charecteristics.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMihrişah Valide Sultanen_US
dc.subjectVakıfen_US
dc.subjectVakfiyeen_US
dc.subjectWaqfen_US
dc.subjectFoundation Certificateen_US
dc.titleMihrişah Valide Sultan Vakfı : (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentKurum Dışıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record